Glimtar ur Hembygdsföreningens verksamhet, Ncb

Allmän information

Meddelande (diverse meddelanden rörandeKvarnbygården, museisamlingarna och föreningen). Faesbiaergha 9 (1937), sidan 48. Faesbiaergha 10 (1938), sidan 32. Faesbiaergha 11 (1938), sidan 32.

 

 

Bohusläns Hembygdsförbund - Berthold Wiklund

Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte i Mölndal. Årsskrift 1985, sidorna 34-36.

 

Fornminnesinventering

Anmälan om fornminnesinventering

och uppmaning att meddela fornfynd

till Mölndals Hembygdsförenings

styrelseledamöter. Faesbiaergha 2

(1934), sidan 15.

 

 

Hembygdens dag 1984 – Rolf Abrahamsson

Hembygdens dag på Skansen. 

Årsskrift 1984, sidorna 9-11.

 

 

Hembygdens år 1984 – Berthold Wiklund

Hembygdens år 1984. Årsskrift 1984, sidorna 3-8.

 

 

Hembygdsfest

Mölndals Hembygdsförening anordnar den 6 juni en Hembygdsfest i Kvarnbygårdens park. Faesbiaergha 8 (1937), sidan 28.

 

Hembygdsnålen – Lars Gahrn

Hembygdsnålen. Årsskrift 1980, sidorna 35-36.

 

Hembygdsvård – (Sigfrid Eyton)

Hembygdsvård: Några önskemål. Faesbiaergha 1(1933), sidorna 12-13.

 

Linodling

Hembygdsföreningen odlar lin. Kapitel i: Mölndal: Lantbruks- och trädgårdsstad, 1993, sidan 127.

 

Mölndal: Lantbruks- och trädgårdsstad – Sven Olof Olsson

Förord och inledning (rörande tillkomsten av boken ”Mölndal: Lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling”). Mölndal: Lantbruks- och trädgårdsstad, 1993, sidorna 5-20.

 

Mölndalsbroinventeringen – Rolf Johansson

Inventering av området Mölndalsbro (presentation av arbetet med inventeringen avMölndalsbro, tryckt 1981). Årsskrift 2001-2002, sidorna 34-36. (Omtryckt i: Mölndalsbro, från landsbygd till stadscentrum, 2003.)

 

 

Mölndalsdräkten – Lars Gahrn, Maria Gahrn och Solveig Olsson

Kvinnodräkt för Mölndal. Årsskrift 1984,

sidorna13-24.

 

 

Mölndalsdräkten – Lars Gahrn

Mölndalsflickan Malin (artikel om en docka i mölndalsdräkt). Årsskrift 1986, sidorna 55-56.

 

 

Park och museum – Martin Krook

Åby Kulle = Park och Hembygds-

museum: Ett förslag (som ej

förverkligades). Faesbiaergha 4,

sidorna 20-21 och 28.

 

Program 1935

Mölndals Hembygdsförening anordnar…(Program för 1935). Faesbiaergha 4, sidan 3.

 

Program 1936

Mölndals Hembygdsförening anordnar…(Program våren 1936). Faesbiaergha 6, sidan 4.

 

Upprop till medlemmarna

Upprop, varigenom medlemmarna uppmanasskänka fotografier, mynt och gamla kulturföremål till föreningen. Förteckning över styrelseledamöterna. Faesbiaergha 3, sidan 38.

 

Upprop till medlemmarna

Upprop, varigenom medlemmarna uppmanasskänka fotografier och mynt samt meddela om de äger några gamla kulturföremål. Förteckning över styrelseledamöterna. Faesbiaergha 4, sidan 16. Faesbiaergha 5, sidan 40. Faesbiaergha 7, sidan 35.

 

Utmärkelser till medlemmar – Berthold Wiklund

Hembygdsföreningen gratulerar (Karl Eric Bergquist, Lage Lindberg, Tage Orrgård, Lennart Levén och Sven Olof Olsson). Årsskrift 1986, sidorna 53-54.

 

Utmärkelser till medlemmar – Rolf Johansson

Hembygdsföreningen gratulerar.

 

Thomas Ericsson fick länsförbundets plakett.

 

Henry Gustafson, Nils Johansson, Bo Larsson, Eric Lithander, Vigon Ohlsson och Åke Peterson hade fått Riksförbundets hedersnål med lagerkrans.

 

Gustav Wickström hade fått Lions Clubs kulturpris.

 

Sven Olsson, Sven Olof Olsson och Berthold Wiklund hade fått kommunens kulturpris.)

 

Årsskrift 1988, sidorna 10-12.

 

Världsnaturfonden

Tack för bidrag (från Världsnaturfonden för bidrag insamlade på föreningens julfest). Årsskrift 1988, sidan 13.

 

 

åter innehåll.

Kommentera

Du måste vara medlem i MÖLNDALS HEMBYGDSFÖRENING för att lägga till kommentarer!

Gå med i MÖLNDALS HEMBYGDSFÖRENING